Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

Bildiri toplama süreci online olarak gerçekleştirilmektedir.

Sempozyum Çağrı Metni

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 2012 yılından itibaren düzenli olarak her yıl yapılan bir uluslararası sempozyumdur. Sempozyumun en temel amacı Sosyal Bilgiler Eğitimi alanının gelişimine katkı sağlamaktır. Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEBD) iş birliğiyle her yıl farklı bir üniversitede yapılan sempozyum, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında çalışan tüm paydaşların (akademisyenler, öğretmenler, öğretmen adayları, sivil toplum örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşlar) etkileşim hâlinde olmasını, alanla ilgili nitelikli çalışmaların geliştirilmesini ve paylaşılmasını destekler.

2012 yılında yapılan ilk sempozyumdan itibaren, her sempozyumda Sosyal Bilgiler Eğitimiyle ilgili bir ana tema belirlenmiş ve gerçekleştirilen bütün çalışma ve tartışmalar bu ana tema etrafında şekillenmiştir. Örneğin son yıllarda yapılan sempozyumlarda; Sosyal Bilgileri Yeniden Düşünmek (2017), Türkiye’de 50. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Atatürkçülük Konuları ve Demokrasi (2018), Sosyal Bilgiler Eğitiminde İyi Örnekler (2019), Pandemi Sürecinde Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi (2021 ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları (2022) konuları ana tema olarak belirlenmiştir.

11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde ve SBEBD iş birliğiyle Elazığ’da gerçekleştirilecektir. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında çalışmalar yapan akademisyenler, öğretmenler, öğretmen adayları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar 23-25 Ekim 2023 tarihlerinde yüz yüze bir araya gelmesi hedeflenmektedir. 2023 yılının Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle sempozyumun ana teması, “Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyum, Sosyal Bilgiler eğitimcileri ve bu alanın paydaşlarıyla bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitiminin nasıl olması gerektiğini, Sosyal Bilgiler Eğitiminde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmayı, 2023 yılına kadar belirlenen eğitim hedeflerine ulaşma düzeyini ve Sosyal Bilgiler Eğitimindeki güncel çalışmaları her yönüyle ele almayı amaçlamaktadır.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi” ana temasıyla hayat bulan sempozyumun alt temaları aşağıda yer almaktadır:

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Atatürkçülük Konuları ve Demokrasi
 • Cumhuriyetin Kazanımları Bağlamında Sosyal Bilgiler
 • Sosyal Bilgiler ve Afet Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Değerler Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Beceri Eğitimi ve Okuryazarlıklar
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Vatandaşlık Yaklaşımları
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Küresel Sorunlar
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Göç, Mülteci ve İklim Değişikliği
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Araştırmalar
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Dijitalleşme ve Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Kalite - Akreditasyon Süreçleri
 • Sosyal Bilgiler ve Öğretmen Yetiştirme
 • Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Eğitim
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çocuk Hakları
 • Sosyal Bilgilerin Tarihsel Gelişimi
 • Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Sosyal Bilgilerde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Strateji, Yöntem ve Teknikler
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları

Davetli Konuşmacılar

Assoc. Prof. Dr. Loredana Ivan

National University of Political Studies and Public Administration

Lecturer Dr. Michele Bertani

Verona University

Assoc. Prof. Dr. Jongsung Kim

Hiroshima University

Assoc. Prof. Dr. Brett Levy

University at Albani

Prof. Dr. Ayşe Münire Erden

Yeditepe Üniversitesi

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderim Tarihleri

15 Eylül 2023 tarihi 23:45'e kadar bildiri gönderimi yapabilirsiniz.

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

--

Sempozyum Tarihi

Sempozyum 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirilecektir.